Sanja Bošnjak
Sanja Bošnjak
Državna tajnica
Hrvatska demokratska zajednica
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Sanja Bošnjak je državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine od rujna 2020. godine.

Studirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje je završila poslijediplomski sveučilišni studij upravljanja ekonomskim razvojem i postala sveučilišna specijalistica ekonomije (2009.).

Obnašala je dužnost zamjenice župana Virovitičko-podravske županije (2013. – 2016.), nakon čega je do 2017. godine bila i obnašateljica dužnosti župana. Obavljala je i funkciju predstojnice Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji (2017. – 2019.).

Vanjska je suradnica na Visokoj školi za menadžment u informatici i turizmu u Virovitici.

Početak mandata
24. 9. 2020
automobil
Hyundai
Sanja Bošnjak
Model
Tuscon
Godina
2017
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

18.957,33
Hrvatska
Sanja Bošnjak

Sanja Bošnjak navela je u imovinskoj kartici da je riječ o kreditu koji je podignut 2021. godine.

Banka
Zagrebačka banka d.d.
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

58,65
Hrvatska
Sanja Bošnjak

Sanja Bošnjak navela je u imovinskoj kartici da je korisnica državne nekretnine od 2020. godine, za čiji najam mjesečno plaća iznos od 58,65 eura.

Banka
Državne nekretnine d.o.o.
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.o.o.
Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
Orahovica
Hrvatska
Sanja Bošnjak

Sanja Bošnjak u imovinskoj je kartici navela poslovni udio u Poljoprivrednom poduzeću Orahovica d.o.o., te da je njen udio manji od 0.5%.

Stvarni vlasnik
Stipo Matić
Napomena:

Izvor: imovinska kartica

 

Članovi obitelji
stan
Hrvatska
Površina
63 m2
Napomena:

Izvor: imovinska kartica, zemljišne knjige, katastar

kuća s okućnicom
Hrvatska
Udio u vlasništvu
50 %
Površina
4014 m2

Suprug Sanje Bošnjak suvlasnik je ove nekretnine s više osoba.

Napomena:

Izvor: imovinska kartica, zemljišne knjige, katastar