Zdenko Lucić
Zdenko Lucić
Državni tajnik
Hrvatska demokratska zajednica
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Zdenko Lucić je državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova od rujna 2020. godine.

Po zanimanju je sveučilišni specijalist poslovnog upravljanja te pohađa poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Bio je voditelj Odjela za potpore investitorima u Ministarstvu gospodarstva (2011. – 2012.), nakon čega postaje privremeni ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost (2012.). Bio je odgovoran za njezino osnivanje, a do 2013. godine radio je kao direktor Sektora za investicije. Kasnije postaje pomoćnik ravnatelja za investicije (2013. – 2017.) i ravnatelj same agencije (2017. – 2019.).

Iskustvo državnog tajnika stekao je i u Ministarstvu gospodarstva (2019.).

Početak mandata
24. 9. 2020
Mjesečna neto primanja od obnašanja dužnosti
2.302,05 €
automobil
Seat
Zdenko Lucić
Model
Altea XL
Godina
2011
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: Imovinska kartica

Potraživanje
Pozajmica
Zdenko Lucić

Zdenko Lucić naveo je u svojoj imovinskoj kartici kako je nositelj potraživanja u iznosu od 29.000 eura, te kako je riječ o pozajmici.

Država
Hrvatska
Članovi obitelji
68.577,19
Hrvatska

Zdenko Lucić naveo je u imovinskoj kartici kako je ušteđevina stečena od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada te prodajom imovine.

Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica