Terezija Gras
Terezija Gras
Državna tajnica
Hrvatska demokratska zajednica
Ministarstvo unutarnjih poslova

Terezija Gras državna je tajnica za europske i međunarodne poslove i fondove Europske unije u Ministarstvu unutarnjih poslova. Posao državne tajnice obavlja od rujna 2017. godine i trenutno je u drugom mandatu na toj poziciji.

Magistra je germanistike i opće lingvistike.

Bila je viša savjetnica u Uredu predsjednika Vlade do rujna 2017. godine, kada je postala državna tajnica.

Spominjala se u medijima kao jedna od kandidata u užem krugu izbora za izvršnog direktora agencije Frontex 2022. godine.

Početak mandata
24. 9. 2020
stan
Zagreb (Centar)
Hrvatska
Terezija Gras
Trajanje vlasništva
16. 9. 2020 –
Površina
80 m2
Napomena:

Izvor: imovinska kartica, zemljišne knjige, katastar

šuma Neprijavljena nekretnina
Šarengrad
Hrvatska
Terezija Gras
Površina
8797 m2

Nekretnina nije prijavljena. Terezija Gras za Oštro je odgovorila kako ona ni njena uža obitelj nisu znali za uknjižbu vlasništva te da se nada kako će sva potrebna pojašnjenja dobiti na ostavinskoj raspravi njenog preminulog oca.

Napomena:

Izvor: zemljišne knjige, katastar

automobil
Mini
Terezija Gras
Model
One D
Godina
2012
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: Imovinska kartica

125.000
Hrvatska
Terezija Gras

Terezija Gras navela je u imovinskoj kartici da se radi o kreditu koji je podignut 2020. godine.

Banka
Raiffeisen Bank d.d.
Država
Hrvatska
Napomena:

Izvor: imovinska kartica